Usvojen Nacrt budžeta Vukosavlja za 2019. godinu

Odbornici Skupštine opštine Vukosavlje usvojili su juče Nacrt budžeta za 2019. godinu u iznosu 2.497.013 KM, što je manje za 634.004 KM ili 20,25 odsto u odnosu na ovogodišnji budžet.

Načelnik opštinskog Odjeljenja za finansije Zdravko Đurić rekao je da su poreski prihodi u narednoj godini planirani u iznosu od 1.136.584 KM i viši su za 59.522 KM ili 4,55 odsto od ovogodišnjih.

- Neporeski prihodi se planiraju u iznosu od 426.625 KM i biće viši za 72.529 KM ili 20,48 odsto od prihoda u ovoj godini - rekao je Đurić.

On je istakao da su transferi viših državnih organa u narednoj godini u ovoj lokalnoj zajednici planirani iznosom od 399.777 KM, što je za 62,49 odsto manje od ovogodišnjih transfera.

Načelnik opštine Vukosavlje Borislav Rakić rekao je da, iako je manje planiranih sredstava u budžetu, neće izostati kapitalna ulaganja u narednoj godini.

- U idućoj godini biće nastavljeni radovi na izgradnji i uređenju infrastrukturnih objekata, te započeta izgradnja zgrade administrativnog centra, za koje su ove godine obezbjeđena sredstva - rekao je Rakić.

On je ocijenio da je nacrt budžeta realan i da će se planiranim sredstvima obezbijediti nesmetan rad lokalane uprave i budžetskih korisnika, kao i nastavak razvoja ove opštine.

Nacrt budžeta, koji je usvojen glasovima svih odbornika, upućen je u petnaestodnevu javnu raspravu.