Za 30 dana uvezemo šest miliona kilograma mesa, a domaći proizvođači nemaju kome prodati

O problemima prekomjernog uvoza mesa, načinima i mogućnostima zaštite domaćih poljoprivrednih proizvođača razgovarali smo sa Zoranom Maletićem, pomoćnikom ministra za poljoprivredu i ruralni razvoj i čuli mnogo zanimljivih podataka iz ove oblasti.

Domaći proizvođači-stočari, stalno šalju apele da budu zaštićeni i da im se obezbijedi plasman. Kako kažu, enorman uvoz mesa je ono što im pravi najviše problema?

Mi iz Ministarstva smo u protekle četiri godine uputili preko 20 zaključaka, u kojima smo tražili da se zaštiti domaća proizvodnja. I to ne samo kada je u pitanju svinjarstvo, jer , evo trenutno imamo u govedarstvu preko 10 hiljada grla junadi koja su utovljena i spremna za tržište, ali ih naši proizvođači ne mogu prodati, zbog uvoza smrznutog mesa. Ako Vam kažem da se na mjesečnom nivou, u BiH uvozi preko 3,5 hiljada tona goveđeg mesa, i negdje oko 2,5 hiljada tona svinjskog mesa onda Vam taj podatak govori sve.

Ko može da stane tolikom uvozu u kraj?

Svi proizvođači, sa područja RS, moraju da shvate da je za sav uvoz i izvoz, kada je u pitanju Spoljno-trgovinska razmjena, zaduženo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Tako da su naše ingerencije samo da ih upozoravamo, što smo i do sada radili. Međutim, oni do sada nisu preduzimali nikakve korake da zaštite našu domaću poljoprivrednu proizvodnju, bez obzira što imamo i Zakon koji je donesen, kao i odredbe, tog istog Zakona, koje govore na koji način to možemo da uradimo.

Da li je CEFTA „problem“, koji omogućava nesmetan uvoz?

Bez obzira što imamo ugovore koji su potpisani, poput SSP i CEFT-u, i u tim ugovorima postoje članovi, u kojima se kaže, kako se štiti domaća poljoprivredne proizvodnja. Međutim, očigledno da gore, na nivou resornog Ministarstva na nivou BiH i Savjeta ministara, nema dobre volje da se zaštiti naša domaća proizvodnja, ali i da se zaštite i zadrže gazdinstva, koja mogu da žive od svog rada.

Da li je uopšte potreban uvoz mesa?

Ne kažemo da nije potreban, jer mi nemamo dovoljno proizvodnje za vlastite potrebe, ali mora se učiniti da ono što proizvođači proizvedu, mogu i prodati.

Šta konkretno učiniti onda?

Konkretno je u ovom trenutku dovoljno da se uvoz zaustavi samo na mjesec dana, mi ćemo riješiti naše probleme i naši će proizvođači moći da žive od svog rada. Mi smo dogovorili i sa udruženjima stočara da u narednom periodu pripremimo jednu kvalitetnu infomaciju vezanu za spoljno- trgovinsku razmjenu, kako bi mogli uputiti Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i Savjetu ministara BiH, kao zaključak Vlade RS, u kojem će se tražiti da se zaštiti domaća proizvodnja.

U redu, znamo da nam iz inostranstva stiže smrznuto meso, ali da li je to meso iz uvoza jeftinije od domaćeg?

Da, evo baš nedavno smo imali situaciju da su nam došle neke fakture iz inostranstva, po cijenama, po kojim se ovdje meso ne može ni proizvesti. Kako? Pa, to znači da tamo postoje i rade neki mehanizmi i vrste podsticaja koji nisu vidljivi u zakonu ili pravilniku. Prodajne cijene koje smo vidjeli su poražavajuće, i one su manje za nekih 20 do 30 odsto u odnosu na naše proizvođačke cijene.

Banjaluka.com

Tagovi: