Tegeltija pokreće rudnik uglja “Medna” u Mrkonjić Gradu

Firma „Medna NV“ planira otvaranje ležišta uglja „Medna“ na površini od 5.000 kvadrata, a koje se nalazi na području opštine Mrkonjić Grad.

Firma „Medna NV“ u aprilu ove godine dobila je koncesiju za eksploataciju uglja u trajanju od sedam godina. Koncesionar se obavezao da će početi sa radom u roku od godinu dana.

Vrijednost investicije je 660.000 KM, a koncesionar je platio jednokratnu naknadu od 33.000 KM za ustupljeno pravo i plaćaće ubuduće, na mjesečnom nivou, naknadu od 2,8 KM po toni eksploatisanog uglja.

Cilj je vađenje kamenog i mrkog uglja (lignita), te je izrađena prethodna procjena uticaja na životnu sredinu.

Ukupne bilansne rezerve uglja na pomenutom ležištu iznose 188.577 tona, a planirana ukupna godišnja proizvodnja će biti 25.000 tona.

Prema podacima iz APIF-a, vlasnici firme „Medna NV“ su Nebojša Tegeltija i Božidar Mijatović. Firma posljednjih godina nema prihode, a za 2020. godinu su zabilježili minus od skoro 10.000 KM.

Da će dobro izvršiti posao, odnosno otvoriti rudnik na period od sedam godina investitori su morali da prilože bankarsku garanciju.

Ležište/rudnik „Medna“ smješten je na padinama Rajčevca, u dolini potoka Grabovac između brda Ražovina na istoku i brda Brežine na zapadu. Izvorište potoka Grabovac je ispod Grabove glavice udaljeno od ležišta oko 0,5 kilometara.

„Na predmetnom prostoru nema izgrađenih infrastrukturnih i stambenih objekata. Najbliže naseljeno mjesto je zaseok Dragosavljevići, koji se nalazi sjeverno od ležišta i udaljeno je od njega oko 150 metara. Šire područje ležišta „Medna“ slabo je naseljeno. Sela i zaseoci su slabo razvijenog tipa“, navedeno je u prethodnoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

Prilikom izvođenja radova na eksploataciji uglja doći će do degradiranja terena, a nakon isteka perioda od sedam godina definisano je da će koncesionar uraditi rekultivaciju, odnosno zemljište na kome je vršena eksploatacija uglja biće vraćeno u prvobitno stanje.

„Ukupna zapremina otkrivke – jalovine, koja se mora ukloniti prilikom eksploatacije iznosi 456.650 kubnih metara, a to znači da se za dobijanje jednog kubika uglja treba odstraniti u prosjeku 3,15 kubika jalovinskog pokrivača“, navedeno je u procjeni.

Ističe se i da će pokretanje rudnika doprinijeti bržem razvoju opštine, da će biti povećana zaposlenost lokalnog stanovništva, obezbijeđeni prihodi u budžete države i opštine…

CAPITAL