Robna razmjena BiH teška 46,61 milijarda KM

Savjet ministara BiH na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH usvojili Analizu spoljnotrgovinske razmjene BiH za 2022. godinu u kojoj se navodi da je ukupna robna razmjena iznosila 46,61 milijardu KM.

Vrijednost izvezene robe bila 17,97 milijardi KM dok je vrijednost uvezene robe iznosila 28,64 milijarde KM i u odnosu na prethodnu godinu zabilježen je porast izvoza od 25,9 %.

Europska unija je i dalje glavni vanjskotrgovinski partner Bosne i Hercegovine s udjelom od 63,3 % u robnoj razmjeni, zatim zemlje CEFTA-e s 14,6 % i ostale zemlje s 22,1 %. Tokom 2022. godine izvoz u EU porastao je za 27,2 % u odnosu na prethodnu godinu. Privreda BiH najviše je izvozila u Hrvatsku, Njemačku, Srbiju, Italiju, Austriju i Sloveniju, a uvozili su najviše iz Italije, Srbije, Njemačke, Hrvatske, Kine i Turske, dok najveću pokrivenost uvoza izvozom imamo s Austrijom (170,5 %), Slovenijom (127,7 %), Hrvatskom (94,1 %), Njemačkom (89,1 %). Srbijom (77,3 %) i Italijom (56,2 %).

Savjet ministara BiH na prijedlog Ministarstva pravde BiH donijelo je Odluku o formiranju Nadzornog tijela za praćenje provođenja Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Za članove Nadzornog odbora imenovani su Halil Lagumdžija iz VSTS-a, Željko Bogut iz Minsitarstva pravde BiH, Damir Šapina iz Federalnog ministarstva pravde, Viktor Nuždić iz Ministarstva pravde Republike Srpske, Zekarija Mukanović iz Pravosudne komisije Brčko distrikta i Lejla Čopelj iz Ministarstva bezbjednosti BiH.

Savjet ministara BiH utvrdio je i Prijedlog ugovora o finansiranju između BiH i EIB-a za projekat "Vjetroelektrana Vlašić". Radi se o projektu čiju će realizaciju sufinansirati EIB sa kreditom u iznosu od 36 miliona evra i rokom otplate od 20 godina. Sredstva će biti alocirana na Federaciju BiH, a implementator projekta je JP Elektroprivreda BiH, a projekat predviđa isporuku, instalaciju i puštanje u pogon vjetroagregata snage do 50 Mwh.

Savjet ministara BiH usvojio je Inforamciju Ministarstva spoljnih poslova BiH o iskazanom interesu za uvećanje glasačkog udjla BiH u Međunarodnom udruženju za razvoj (IDA) i prihvatilo Pismo namjere u vezi sa tim.

Ovlašten je guverner BiH u Grupi Svjetske banke da u ime BiH potpiše i uputi IDA-i Pismo namjere kojim se iskazuje interes za uvećanje glasačkog udjela u IDA po osnovi dobrovoljnog uvećanja uptae u ukupnom iznosu od tri miliona dolara.

- Uvećanje doprinosa u IDA-i na dobrovoljnoj osnovi doprinosi međunarodnom ugledu Bosne i Hercegovine, jačanju njezinog položaja u Grupaciji Svjetske banke te povećanju njezine glasačke snage u IDA - saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Savjet ministara BiH upoznao se sa Informacijom Direkcije za evropske integracije (DEI) BiH o održanim konsutlacijama sa Evropskom komisijom u vezi sa odlukom Savjeta ministara BiH o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih sortimenata, ogrijevnog i proizvoda od drveta.

U Informaciji se navodi da su, predstavnici Evropske komisije ukazali na proceduralne propuste u vezi s poštovanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju dok su s druge strane predstavnici Minsitarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH predstavili argumente i statističke podatke koji opravdavaju donošenje Odluke te obrazložili probleme koji su uzrokovali poremećaj na tržištu BiH i kritične nestašice proizvoda, koji su predmet Odluke o privremenoj zabrani.

Tagovi: