Podneseno više od 200 zahtjeva za podsticaj za povećanje plata

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske zaprimilo je više od 200 zahtjeva privrednih subjekata za podsticaj za povećanje plate radnika za obračunski period jul-decembar.

Privredni subjekti koji su povećali plate imaju mogućnost da do isteka roka, 1. marta podnesu zahtjev za navedeni obračunski period putem aplikacije “e-podsticaj” koja se nalazi na sajtu Ministarstva privrede i preduzetništva.

Kada je riječ o pristiglim prijavama, navode iz Ministarstva, riječ je o pravnim licima i preduzetnicima koji zapošljavaju ukupno 14.641 radnika, a podsticaj je tražen za 6.813 radnika.

“Službenici ministarstva su u saradnji sa Poreskom upravom Srpske pristupili provjeri ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na podsticaje, a po isteku roka za prijavu biće obrađeni svi pristigli zahtjevi i nakon izdavanja rješenja će biti realizovana isplata podsticajnih sredstava”, ističe se u saopštenju.

Iz Ministarstva podsjećaju da pravo na podsticajna sredstva imaju privredna društva i preduzetnici, koji su povećali plate zaposlenih u odnosu na početnu platu iz marta 2019. godine, a ispunjavaju opšte i posebne uslove Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske.

Izmjenom i dopunom zakona uvedena je mogućnost da privredni subjekt može ostvariti pravo na podsticaj i za radnike sa kojima je zasnovao radni odnos i poslije marta 2019. godine.

Pomenutim zakonom predviđena su podsticajna sredstva za povećanje plate radnika zaposlenih u privrednim subjektima u dva obračunska perioda, od kojih jedan traje od 1. januara do 30. juna, a drugi od 1. jula do 31. decembra u jednoj kalendarskoj godini.

Ukoliko je početni iznos plate radnika veći od 550 KM, pojašnjavaju u Ministarstvu, privredni subjekt ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara 70 odsto vrijednosti od plaćenih doprinosa na povećanje plate.

“Ukoliko je početni iznos plate radnika jednak ili viši od najniže plate u Srpskoj, ali ne prelazi iznos od 550 KM, privredni subjekt ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara 30 odsto vrijednosti od plaćenih doprinosa na povećanje plate”, navodi se u saopštenju.

Privrednim subjektima u Srpskoj je, u skladu sa Zakonom o podsticajima u privredi Srpske, tokom prošle godine isplaćeno ukupno 8.035.997 KM na ime podsticaja za povećanje plata radnika.