Prijavite se: Na konkurs srpskog književnog kluba „Vihor“ Derventa stiglo više od 20 radova

Na raspisani javni konkurs, srpskog književnog kluba „Vihor“ Derventa, na temu „ Kod kuće ostani, živote odbrani“, u smislu i cilju doprinosa pjesničkih i književnih stvaralaca stvarnoj borbi protiv nemilosrdne pandemije korona virusa dostavljeno je više od 20 radova pjesnika iz Republike Srpske, Federacije BiH, Slovenije i Srbije.

Konkurs ostaje otvoren za svo vrijeme trajanja vanredne situacije u Republici Srpskoj.

Nakon zvanične objave prestanka ugroženosti života do sada nezamislivo opasnim virusom i odmah po sticanju uslova Srpski književni klub ”Vihor” iz Dervente će sve pristigle radove/pjesme uobličiti u Zbornik i isti na dar dostaviti i svim autorima koji su poslali svoj rad.

Na ovaj način Klub i učesnici konkursa nastoje da ostave pisani trag na jedno vrijeme, odnosno pojavu virusa korona i uticaja na svakodnevni život i rad.

Pjesma koju autor dostavlja treba da bude napisana ćiriličnim pismom, fontom Times New Roman, veličine fonta 12, da sadrži do 28 stihova, te da bude potpisana punim imenom i prezimenom autora, sa obaveznim navođenjem datuma rođenja, adrese stanovanja, broja kontakt telefona i e-mail adrese.

Pravo učešća imaju svi stvaraoci sa područja Dervente, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije i svih drugih država svijeta, dostavljanjem radova elektronskom poštom:  skkvihorderventa@gmail.com

Dva značajna imena u književnom stvaralaštvu Republike Srpske već su prihvatila da nakon završetka trajanja raspisanog konkursa daju svoj doprinos kroz dostavljanje predgovora i recenzije sabranog književnog materijala na zadanu temu.

 

Tagovi: