JU Osnovna škola "Sveti Sava" dobitnici Plakete i Zahvalnice

Osnovna škola "Sveti Sava" iz Modriče je dobila Plaketu i Zahvalnicu za uspješno realizovan projekat „Briga o djeci – zajednička odgovornost i obaveza“. Konferencija je održana dana 20.9.2021. godine u zgradi Vlade Republike Srpske, gdje su se sumirali rezultati trogodišnjeg programa Referalnog mehanizma podrške djeci u školama Republike Srpske.

"Naš stručni tim, stručna služba škole radila je na jačanju kapaciteta nastavnog kadra i zajedničkim radom došli su do pozitivnih rezultata koje je prepoznao RPZ", kazali su iz ove školae.

U program je uključeno 187 škola, a među 5 najboljih osnovih škola je škola iz Modriče koja je dobro realizovala projekat.

"Hvala svima koji su dali svoj doprinos. Psiholog i pedagog škole su jako ponosni na vaš i naš zajednički rad". poručuju iz ove ustanove.